ONZE MISSIE

De arbeidsmarkt in Nederland heeft een afstand tot ruim 1,5 miljoen mensen die wel kunnen en willen werken maar die geen toegang hebben tot zinvolle en betaalde arbeid. Dat zijn mensen die het niet lukt om zelfstandig de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden of te behouden. Dagelijks kennen ze het gevoel dat ze er niet toe doen.

Startwerkplaats staat voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen op individueel en sociaal gebied met als doel een eigen inkomen te verdienen. We zijn niet blind voor beperkingen en obstakels, maar we spreken onze deelnemers liever aan op hun mogelijkheden en talenten. Dat doen we met een programma waarbij we met veel aandacht de beperkingen en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen en inpasbaar maken. We tonen aan dat stevig investeren in ‘ongekend talent’ leidt tot een inclusieve arbeidsmarkt en een enorme kostenbesparing voor de samenleving.